Bao Nhiêu Tháng Ngày Qua

 

335 views

Bao Nhiêu Tháng Ngày Qua
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Sao Anh Nỡ Đành Quên” của Tô Thanh Tùng
06/01/2018

Bao nhiêu tháng ngày qua
Nhưng tình Cha vẫn thơm nồng
Bao nhiêu tháng ngày qua
Ân tình Ngài con khắc ghi

Bao nhiêu tháng ngày qua
Những ơn lành Cha ban xuống
Những khi lòng Cha xót thương
Tình Cha hằng cao quý

Bao nhiêu tháng ngày qua
Nhưng đời con vẫn an lành
Bao nhiêu tháng ngày qua
Cho dù đời bao khó khăn

Nhưng Cha chẳng hề quên
Vẫn ân cần luôn chăn dắt
Lối con Ngài luôn dẫn đưa
Tình Cha mãi còn nguyên

Tháng ngày trôi qua mau
Bao ân tình Cha còn đó
Lòng con muôn đời ghi nhớ
Phút ban đầu nghe tiếng Cha
Lời Cha, xao xuyến hồn:
Con đừng xa cách Ta!

Bao nhiêu tháng ngày qua
Con giờ đây vẫn theo Ngài
Theo Cha đến ngàn phương
Cho dù đường đi khó khăn

Bao nhiêu tháng ngày qua
Vẫn theo Ngài luôn trung tín
Tháng năm dài luôn khắc ghi
Tình Cha mãi còn nguyên

Tháng ngày trôi qua mau
Bao ân tình Cha còn đó
Lòng con muôn đời ghi nhớ
Phút ban đầu nghe tiếng Cha
Lời Cha, xao xuyến hồn:
Con đừng xa cách Ta!

Bao nhiêu tháng ngày qua
Con giờ đây vẫn theo Ngài
Theo Cha đến ngàn phương
Cho dù đường đi khó khăn

Bao nhiêu tháng ngày qua
Vẫn theo Ngài luôn trung tín
Tháng năm dài luôn khắc ghi
Tình Cha mãi còn nguyên

Bao nhiêu tháng ngày qua
Vẫn theo Ngài luôn trung tín
Tháng năm dài luôn khắc ghi
Tình Cha mãi còn nguyên

Địa chỉ tải xuống lời, nhạc đệm, và karaoke:

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”