Đời Con Mãi Là Tiếng Ca

 

354 views

Đời Con Mãi Là Tiếng Ca
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Nhật Ký Hai Đứa Mình” của Anh Bằng & Trúc Ly
16/05/2018

Sức mạnh và bài ca của ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
Ngài trở nên sự cứu rỗi của ta.”

(Thi Thiên 118:14).

Những lúc bâng khuâng
nhớ lại chuyện cũ lúc chưa biết Ngài:
Đời con vô phước;
Con nhìn trời cao lòng nghe xót xa!

Đời con ngày ấy,
Thiết tha mong sao có ngày:
Có ai ân cần giúp con,
Quên hết đi bao niềm đắng cay.

Chúa đến bên con
nói lời tha thứ hết bao lỗi lầm.
Ngài yêu con lắm!
Thân Ngài vì con đành cam nát tan!

Dù bao tội lỗi,
Chúa mang thay con hết rồi.
Dấu đinh, roi đòn, giáo đâm…
Thân Chúa mang khi Ngài cứu con.

Đời con…
đã được đổi thay.
Nào còn đâu nỗi lòng xót xa,
Khi Chúa luôn ân cần bên con.

Đời con…
Mãi là tiếng ca.
Con hát dâng lên Ngài.
Cuộc đời con hằng bên Chúa thôi!

Tháng tháng, năm năm
những ngày hạnh phúc Chúa luôn bước cùng.
Chặng đường đi tới
cho dù cuồng phong thường hay bủa vây;

Lòng con hằng nhớ,
Chúa luôn bên con chẳng rời.
Bước con bên Ngài vững an.
Tay Chúa luôn quan phòng chở che.

Chúa đến bên con
nói lời tha thứ hết bao lỗi lầm.
Ngài yêu con lắm!
Thân Ngài vì con đành cam nát tan!

Dù bao tội lỗi,
Chúa mang thay con hết rồi.
Dấu đinh, roi đòn, giáo đâm…
Thân Chúa mang khi Ngài cứu con.

Đời con…
đã được đổi thay.
Nào còn đâu nỗi lòng xót xa,
Khi Chúa luôn ân cần bên con.

Đời con…
Mãi là tiếng ca.
Con hát dâng lên Ngài.
Cuộc đời con hằng bên Chúa thôi!

Tháng tháng, năm năm
những ngày hạnh phúc Chúa luôn bước cùng.
Chặng đường đi tới
cho dù cuồng phong thường hay bủa vây;

Lòng con hằng nhớ,
Chúa luôn bên con chẳng rời.
Bước con bên Ngài vững an.
Tay Chúa luôn quan phòng chở che.

Lòng con hằng nhớ,
Chúa luôn bên con chẳng rời.
Bước con bên Ngài vững an
Tay Chúa luôn ân cần
quan phòng chở che.

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube: Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”