Jesus Christ Vua Từ Ái (Âm Giai E)

 

 

221 views

 

Jesus Christ Vua Từ Ái (Âm Giai E)
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Les Amoureux Qui Passent” của Christophe
Tiếng Đàn của Van Vu: https://youtu.be/wniQ0e0ReEw
12/11/2017

 

Khắp trái đất tôn thờ Ngài
Cất tiếng hát ca tụng Ngài
Đấng Cứu Rỗi cho loài người
Jesus Christ Vua Từ Ái

Chúa đã chết trong nhục hình
Đã gánh lấy bao tội tình
Để cứu vớt ai thật lòng
Ăn năn, thoát xa đời cũ

Tình Ngài đời đời còn nguyên
Luôn tha thiết theo thời gian
Cho ta quên hết đắng cay
Đưa ta qua từng ngày tháng

Tình Ngài nồng nàn đậm sâu
Ru ta những câu ủi an
Cho ta thêm sức mới luôn
An vui trong cuộc đời mới

Giữa những đắng cay cuộc đời
Hãy đến với ân tình Ngài
Chúa vẫn ngóng trông từng giờ
Ban ơn thứ tha tội lỗi

Hãy đắm đuối trong tình Ngài
Hãy cúi xuống tôn thờ Ngài
Đấng Cứu Rỗi cho loài người
Jesus Christ Vua Từ Ái

Tình Ngài đời đời còn nguyên
Luôn tha thiết theo thời gian
Cho ta quên hết đắng cay
Đưa ta qua từng ngày tháng

Tình Ngài nồng nàn đậm sâu
Ru ta những câu ủi an
Cho ta thêm sức mới luôn
An vui trong cuộc đời mới

Giữa những đắng cay cuộc đời
Hãy đến với ân tình Ngài
Chúa vẫn ngóng trông từng giờ
Ban ơn thứ tha tội lỗi

Hãy đắm đuối trong tình Ngài
Hãy cúi xuống tôn thờ Ngài
Đấng Cứu Rỗi cho loài người
Jesus Christ Vua Từ Ái

Tình Ngài đời đời còn nguyên
Luôn tha thiết theo thời gian
Cho ta quên hết đắng cay
Đưa ta qua từng ngày tháng

Tình Ngài nồng nàn đậm sâu
Ru ta những câu ủi an
Cho ta thêm sức mới luôn
An vui trong cuộc đời mới

Tình Ngài đời đời còn nguyên
Luôn tha thiết theo thời gian
Cho ta quên hết đắng cay
Đưa ta qua từng ngày tháng

Tình Ngài nồng nàn đậm sâu
Ru ta những câu ủi an
Cho ta thêm sức mới luôn
An vui trong cuộc đời mới

Tình Ngài đời đời còn nguyên
Luôn tha thiết theo thời gian
Cho ta quên hết đắng cay
Đưa ta qua từng ngày tháng

Tình Ngài đời đời còn nguyên
Luôn tha thiết theo thời gian

 

Địa chỉ tải xuống lời, nhạc đệm, và karaoke:

 

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

 

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”