Linh Hồn Con Luôn Khát Khao Ơn Cha (Guitar)

 

 

282 views

 

Linh Hồn Con Luôn Khát Khao Ơn Cha
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Kuukou” của Inomata Koushou
25/01/2018

 

Vì Ngài là lẽ sống muôn đời
Tình Chúa ấm nồng trái tim
Linh hồn con đây
dựa nương nơi Chúa
khát khao linh lương đêm ngày

Linh hồn con luôn khát khao ơn Cha
Như nai kia thèm khát khe nước trong
Linh hồn con luôn khát khao nơi Cha
Hằng được nghe Lời Cha Thánh

Vì Ngài là lẽ sống muôn đời
Tình Chúa ấm nồng trái tim
Lòng này mãi ghi
Tình Thiên Chúa
Muôn đời vẫn còn

Vì Ngài là lẽ sống muôn đời
Tình Chúa ấm nồng trái tim
Linh hồn con đây
dựa nương nơi Chúa
khát khao linh lương đêm ngày

Linh hồn con luôn khát khao ơn Cha
Như nai kia thèm khát khe nước trong
Linh hồn con luôn khát khao nơi Cha
Hằng được nghe Lời Cha Thánh

Vì Ngài là lẽ sống muôn đời
Tình Chúa ấm nồng trái tim
Lòng này mãi ghi
Tình Thiên Chúa
Muôn đời vẫn còn

Linh hồn con luôn khát khao ơn Cha
Như nai kia thèm khát khe nước trong
Linh hồn con luôn khát khao nơi Cha
Hằng được nghe Lời Cha Thánh

Vì Ngài là lẽ sống muôn đời
Tình Chúa ấm nồng trái tim
Lòng này mãi ghi
Tình Thiên Chúa
Muôn đời vẫn còn

 

Địa chỉ tải xuống lời, nhạc đệm, và karaoke:

 

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

 

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”