Lòng Tôi Tin Yêu Jesus

 

229 views

Lòng Tôi Tin Yêu Jesus
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Hoa Biển” của Trần Thiện Thanh & Anh Thy
05/30/2018

…Lạy Chúa! Chúng tôi sẽ theo ai? Ngài có những lời của sự sống đời đời.
Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng, Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống.”

(Giăng 6:68-69)

Vì tôi Jesus treo thân thập giá.
Ngài mang thay tôi bao nhiêu tội lỗi.
Yêu tôi thật nhiều, yêu tôi thật lòng
Ơn cứu chuộc Ngài ban.
Tha bao tội tình
Cho tôi đời đời được sống trong tình Ngài!

Lòng tôi tin yêu Jesus là Chúa!
Ngài luôn theo tôi qua bao ngàn lối.
Khi tôi mệt nhoài trên linh trình dài;
Bao xao xuyến trong tôi
Tôi dâng trình Ngài…
Jesus cận kề và sức thiêng đầy dư!

Đời tôi đổi mới trong ân tình Chúa
Sống vui theo Lời Cha.
Lời ban sự sống, trong tôi rực sáng
Chiếu soi đời tôi!

Từ nay mãi cứ vâng theo Lời Chúa
Sáng soi ngập hồn tôi!
Và khi mệt mỏi Jesus bồi sức
Bước chân không ngại ngần.

Lòng tôi tin yêu Jesus là Chúa!
Ngài luôn theo tôi qua bao ngàn lối.
Tôi vui thật nhiều trong ân tình Ngài.
Bao giai khúc trong tôi,
Xin dâng trình Ngài…
Tôn vinh Thiên Chúa ca vang ngàn nơi!

Đời tôi đổi mới trong ân tình Chúa
Sống vui theo Lời Cha.
Lời ban sự sống, trong tôi rực sáng
Chiếu soi đời tôi!

Từ nay mãi cứ vâng theo Lời Chúa
Sáng soi ngập hồn tôi!
Và khi mệt mỏi Jesus bồi sức
Bước chân không ngại ngần.

Lòng tôi tin yêu Jesus là Chúa!
Ngài luôn theo tôi qua bao ngàn lối.
Tôi vui thật nhiều trong ân tình Ngài.
Bao giai khúc trong tôi,
Xin dâng trình Ngài…
Tôn vinh Thiên Chúa ca vang ngàn nơi!

Trong tôi vạn lời
Xin dâng trình Ngài…
Tôn vinh Thiên Chúa ca vang ngàn nơi!

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube: Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”