Mãi Muôn Đời Jesus Là Cứu Chúa Yêu Tôi

 

266 views

Mãi Muôn Đời Jesus Là Cứu Chúa Yêu Tôi
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Historia De Un Amor” của Carlos Eleta Almarán
Nhạc đệm bởi Nguyễn Bảo Chương: https://youtu.be/IdB9l5QGewI
14/11/2017

Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật cao sâu.
Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật bao la.
Tình Ngài yêu thương tôi còn mãi luôn;
Dìu tôi qua bao nhiêu ngày tháng năm;
Cùng bên tôi đi qua cuộc sống.

Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật cao sâu.
Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật bao la.
Tình Ngài yêu thương tôi mãi thiết tha.
Đời tôi luôn an vui từng phút giây;
Vì phong ba rồi sẽ qua đi.

Mãi muôn đời Jesus là Cứu Chúa yêu tôi
không thay dời.
Mãi muôn đời tôi vẫn tìm đến với Jesus
không ngại ngần.
Mãi muôn đời Jesus còn đó.
Mãi muôn đời Jesus hằng sống.
Mãi muôn đời tôi sẽ cùng Chúa
Sống vinh quang trong ơn nhiệm mầu.

Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật cao sâu.
Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật bao la.
Trọn đời tôi vui trong tình Chúa luôn.
Ngài yêu tôi, yêu tôi thật thiết tha.
Tình Jesus còn mãi trong tôi.

Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật cao sâu.
Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật bao la.
Tình Ngài yêu thương tôi còn mãi luôn;
Dìu tôi qua bao nhiêu ngày tháng năm;
Cùng bên tôi đi qua cuộc sống.

Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật cao sâu.
Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật bao la.
Tình Ngài yêu thương tôi mãi thiết tha.
Đời tôi luôn an vui từng phút giây;
Vì phong ba rồi sẽ qua đi.

Mãi muôn đời Jesus là Cứu Chúa yêu tôi
không thay dời.
Mãi muôn đời tôi vẫn tìm đến với Jesus
không ngại ngần.
Mãi muôn đời Jesus còn đó.
Mãi muôn đời Jesus hằng sống.
Mãi muôn đời tôi sẽ cùng Chúa
Sống vinh quang trong ơn nhiệm mầu.

Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật cao sâu.
Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật bao la.
Trọn đời tôi vui trong tình Chúa luôn.
Ngài yêu tôi, yêu tôi thật thiết tha.
Tình Jesus còn mãi trong tôi.

Trọn đời tôi vui trong tình Chúa luôn.
Ngài yêu tôi, yêu tôi thật thiết tha.
Tình Jesus còn mãi trong tôi.

Trọn đời tôi vui trong tình Chúa luôn.
Ngài yêu tôi, yêu tôi thật thiết tha.
Tình Jesus còn mãi trong tôi.

Địa chỉ tải xuống lời, nhạc đệm, và karaoke:

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”