Người Ơi! Hãy Về bên Jesus!

 

290 views

Người Ơi! Hãy Về bên Jesus!
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu Peru: “El Condor Pasa” của Daniel Alomía Robles
19/02/2018

Người ơi! Vì ta Jesus đành cam tâm chết
Chết thay thế nhân
Chúa treo mình trên đồi

Người ơi! Vì ta Jesus thịt da tan nát
Xác thân máu thánh tuôn
xoá bao tội muôn người

Người ơi! Về đây gần bên Jesus
Chúa yêu ta
Gánh thay tội

Người ơi! Tình yêu Ngài luôn sắt son
chẳng phai tàn
vẫn luôn còn

Chúa yêu tha thiết muôn người
Cứu muôn người

Người ơi! Về bên Jesus quỳ nơi chân Chúa
Trái tim
đã vỡ tan
Hãy dâng trình lên Ngài

Quyền năng từ nơi Jesus dựng ta nên mới
Cứu ta thoát ra nơi tối tăm
Sống an lành trong Ngài

Người ơi! Về đây gần bên Jesus
Chúa yêu ta
Gánh thay tội

Người ơi! Tình yêu Ngài luôn sắt son
chẳng phai tàn
Vẫn luôn còn

Chúa yêu tha thiết muôn người
Cứu muôn người

Người ơi! Về đây gần bên Jesus
Chúa yêu ta
Gánh thay tội

Người ơi! Tình yêu Ngài luôn sắt son
chẳng phai tàn
Vẫn luôn còn

Chúa yêu tha thiết muôn người
Cứu muôn người

Người ơi! Vì ta Jesus đành cam tâm chết
Chết thay thế nhân
Chúa treo mình trên đồi

Người ơi vì ta Jesus thịt da tan nát
Xác thân máu thánh tuôn
xoá bao tội muôn người

Người ơi! Về đây gần bên Jesus
Chúa yêu ta
Gánh thay tội

Người ơi! Tình yêu Ngài luôn sắt son
chẳng phai tàn
Vẫn luôn còn

Chúa yêu tha thiết muôn người

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
Youtube karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”