Theo Chúa

 

299 views

Theo Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Mấy Độ Thu Về” của Minh Kỳ & Hoài Linh
06/06/2018

“Hãy theo Ta, và Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.”
(Mác 1:17)

Theo Chúa lòng con không chút vấn vương.
Bước chân con vượt đến biết bao miền.
Sương gió cùng mưa nắng nào sá chi.
Vẫn theo Ngài bình an trong tình Chúa.

Theo Chúa lòng con luôn cất tiếng ca.
Hát tôn vinh tình Chúa mãi tuôn tràn.
Nuôi sống hồn con những lời Thánh Kinh.
Tháng năm dài ơn Chúa vẫn đầy dư.

Lòng rộn ràng nhớ mãi tình thiêng liêng Chúa ban
Ngài làm cho con nên sạch trong như tuyết băng.
Ban thánh linh luôn đầy dẫy lòng.
Đường đời ngàn nẻo vẫn trung trinh.

Tình Ngài còn mãi với thời gian không đổi thay.
Ngài hằng bên con không lìa xa trong phút giây.
Con biết con nay chỉ có Ngài.
Trọn đời theo Chúa lòng tín trung.

Theo Chúa lòng con không chút vấn vương.
Bước chân con vượt đến biết bao miền.
Sương gió cùng mưa nắng nào sá chi.
Vẫn theo Ngài bình an trong tình Chúa.

Theo Chúa lòng con luôn cất tiếng ca.
Hát tôn vinh tình Chúa mãi tuôn tràn.
Nuôi sống hồn con những lời Thánh Kinh.
Tháng năm dài ơn Chúa vẫn đầy dư.

Lòng rộn ràng nhớ mãi tình thiêng liêng Chúa ban
Ngài làm cho con nên sạch trong như tuyết băng.
Ban thánh linh luôn đầy dẫy lòng.
Đường đời ngàn nẻo vẫn trung trinh.

Tình Ngài còn mãi với thời gian không đổi thay.
Ngài hằng bên con không lìa xa trong phút giây.
Con biết con nay chỉ có Ngài.
Trọn đời theo Chúa lòng tín trung.

Theo Chúa lòng con không chút vấn vương.
Bước chân con vượt đến biết bao miền.
Sương gió cùng mưa nắng nào sá chi.
Vẫn theo Ngài bình an trong tình Chúa.

Theo Chúa lòng con luôn cất tiếng ca.
Hát tôn vinh tình Chúa mãi tuôn tràn.
Nuôi sống hồn con những lời Thánh Kinh.
Tháng năm dài ơn Chúa vẫn đầy dư.

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube: Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”