Thi Thiên 51

 

343 views

Thi Thiên 51
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Bụi Phấn” của Vũ Hoàng
28/01/2018

Tâm thần vỡ rạn
Tìm đến với Cha
Ô nhục một đời
Đam mê tội lỗi
Hối hận đầy tràn
Xin Cha đoái hoài

Cha ơi! Xót thương giùm
Đời con đã bao tội ô
Tội con Ngài bôi xóa
Cho linh hồn sạch trong

Cha ơi! Xót thương giùm
Dựng con, mới nguyên thần linh
Rồi con truyền danh Chúa
Ca vang tán dương Ngài!

Linh hồn khốn khổ
Tìm đến với Cha
Suốt một cuộc đời
Sa chân lầm lỡ
Cúi nhận tình Ngài
Xin Cha đoái hoài

Cha ơi! Xót thương giùm
Đời con đã bao tội ô
Tội con Ngài bôi xóa
Cho linh hồn sạch trong

Cha ơi! Xót thương giùm
Dựng con, mới nguyên thần linh
Rồi con truyền danh Chúa
Ca vang tán dương Ngài!

Cha ơi! Xót thương giùm
Đời con đã bao tội ô
Tội con Ngài bôi xóa
Cho linh hồn sạch trong

Cha ơi! Xót thương giùm
Dựng con, mới nguyên thần linh
Rồi con truyền danh Chúa
Ca vang tán dương Ngài!

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
Youtube karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”