Về Chốn Thiên Đàng

 

327 views

Về Chốn Thiên Đàng
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng” của Hoàng Thi Thơ
21/06/2018

Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt của họ.
Sẽ không còn sự chết, hoặc sự than khóc,
hoặc sự kêu la, hoặc sự đau đớn nữa.
Vì những sự thứ nhất đã qua rồi.”

(Khải Huyền 21:4)

Bao nhiêu năm qua, trong tình Chúa
linh hồn con
bên Ngài vui sống an lành.
Luôn tin nơi Cha cho dù gió, cho dù mưa
qua ngàn cơn phong ba đời.

Nay con ưu tư Cha liền đến
bên mình con
khuyên con rằng: Chớ lo buồn!
Trong giờ phút con rời xa
chốn trần gian, Ta dìu bước
con vào đến nơi trời cao
đã dành riêng chốn thiên đàng.

Giờ này được đến cùng Ngài
được vào tận chốn
vinh quang đời đời!
Chúa luôn hằng bên!
Giờ này được đến cùng Ngài
được vào tận chốn
vinh quang đời đời!
Chúa luôn hằng bên!

Con hôm nay đây, trong thành thánh
luôn bình an
bên Ngài cho đến muôn đời.
Quên bao đau thương trong ngày tháng nơi trần gian
qua rồi bao cơn mê đời.

Ôi, Cha Yêu Thương! Con quỳ xuống
dâng lời ca
dâng bao lời kính tôn Ngài!
Xin được mãi trong nhà Cha
luôn được say đắm tình Chúa.
Con nguyện mãi luôn thờ tôn
Cha Trời, Vua Thánh muôn đời!

Giờ này được đến cùng Ngài
được vào tận chốn
vinh quang đời đời!
Chúa luôn hằng bên!
Giờ này được đến cùng Ngài
được vào tận chốn
vinh quang đời đời!
Chúa luôn hằng bên!

Con hôm nay đây, trong thành thánh
luôn bình an
bên Ngài cho đến muôn đời.
Quên bao đau thương trong ngày tháng nơi trần gian
qua rồi bao cơn mê đời.

Ôi, Cha Yêu Thương! Con quỳ xuống
dâng lời ca
dâng bao lời kính tôn Ngài!
Xin được mãi trong nhà Cha
luôn được say đắm tình Chúa.
Con nguyện mãi luôn thờ tôn
Cha Trời, Vua Thánh muôn đời!

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube: Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”