Xin Vững Tin Tình Yêu Thiên Chúa

 

321 views

Xin Vững Tin Tình Yêu Thiên Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Sơn Nữ Ca” của Trần Hoàng
14/11/2017

Người ơi! Xin cùng đến!
Hát tôn Thiên Chúa Ngài là thánh khiết!
Hát tôn Thiên Chúa Ngài là uy nghiêm!

Người ơi! Xin cùng đến!
Kính dâng Thiên Chúa ngàn lời hoan ca!
Kính dâng Thiên Chúa ngàn lời tôn vinh!

Người ơi! Xin cùng đến!
Trước Ngai Thiên Chúa dọn lòng thánh khiết
Phước ơn Thiên Chúa Ngài hằng ban cho

Người ơi! Xin cùng đến!
Chúa luôn chăm sóc, đồng hành bên ta;
Dắt đưa ta đến miền Trời vinh quang.

Xin vững tin:
Tình yêu Thiên Chúa muôn đời
xuyên vượt thời gian, mãi vẫn còn nguyên.

Xin vững tin:
Lời Ngài thánh hóa linh hồn ta được
từ nay thánh khiết càng hơn.

Xin vững tin:
Dù bao giông tố trong đời
nhưng Ngài cùng ta dấn bước ngàn nơi.

Xin vững tin:
Một ngày sẽ đến khi Ngài êm dịu
gọi ta đến chốn trời cao.

Hãy cùng dâng lên
câu ca tụng Ngài.
Hãy cùng cất tiếng
khẩn xin cùng Ngài,
chờ đợi tay Ngài đưa dẫn.

Trên đường gian nan,
phong ba dập vùi,
xin Ngài dẫn dắt
bước chân vững vàng vượt qua bao miền nguy hiểm

Xin vững tin:
Tình yêu Thiên Chúa muôn đời
không hề nhạt phai, tình luôn còn mãi.

Xin vững tin:
Ngài đang đón mời, đợi chờ ta đây!

Xin vững tin:
Tình yêu Thiên Chúa muôn đời
xuyên vượt thời gian, mãi vẫn còn nguyên.

Xin vững tin:
Lời Ngài thánh hóa linh hồn ta được
từ nay thánh khiết càng hơn.

Xin vững tin:
Dù bao giông tố trong đời
nhưng Ngài cùng ta dấn bước ngàn nơi.

Xin vững tin:
Một ngày sẽ đến khi Ngài êm dịu
gọi ta đến chốn trời cao.

Hãy cùng dâng lên
câu ca tụng Ngài.
Hãy cùng cất tiếng
khẩn xin cùng Ngài,
chờ đợi tay Ngài đưa dẫn.

Trên đường gian nan,
phong ba dập vùi,
xin Ngài dẫn dắt
bước chân vững vàng vượt qua bao miền nguy hiểm

Xin vững tin:
Tình yêu Thiên Chúa muôn đời
không hề nhạt phai, tình luôn còn mãi.

Xin vững tin:
Ngài đang đón mời, đợi chờ ta đây!

Địa chỉ tải xuống lời, nhạc đệm, và karaoke:

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”